Måndag 15 januari 2007 

Tony Alan Warren föddes i Düsseldorf i Tyskland år 1961.  Fadern var från Amerika och modern från Sverige. Tony växte upp i Sverige, men har bott i många delar av världen, bland annat i Asien, USA och Europa. Som porträttmålare har de nära kontakterna med andra länder, kulturer och folkslag genom att ha bott i dessa kulturer fått stor betydelse. Genom åren har Warren studerat porträttmåleri, bland annat under fyra år på SORA – School of Representational Art i Chicago. Detta är en av världens främsta konstskolor med akademisk inriktning.

En av Tony Warren förfärder var Sioux indian, något som han själv tror har satt en prägel på hans konst. Konstverken präglas av en noggrannhet och att mycket tid lagts på varje individuellt verk, liksom det alltid gjort i det klassiska måleriet som gestaltat porträtt, stilleben och landskapsmåleri.

Porträtt av Tony WarrenKännetecknande för Tony Warrens porträtt är att avbildade personer levandegörs på ett sätt som gör att de syns närvarande i rummet. Genom en bländande klassiska teknik som har sina rötter i Rembrandts mjuka övergångar mellan ljusa och mörka partier i målningen och en egen stil synliggörs de avbildade personernas karaktär på ett sätt som ger associationer till den ryske konstnären Repin.

Förutom traditionella porträtt ger Tony en möjlighet att få delta i ett konstverk där den stela formen i ett konventionellt porträtt ersätts med en intressant friare skildrad händelse. Här har den eller de avbildade personerna möjlighet att tillsammans med Tony delta i skapandet av ett tidlöst konstverk.

Med vänlig hälsningar / Vännerna på Asgard Galleri

Läs mer om:

Tony Warren     SORA – School of Represetational Art i Chicago.

Tony Warren ställer ut i Sverige på Asgard Galleri våren 2007.

Annonser