Tisdag 16 januari 2007

Porträtt målat av Tony WarrenVi som kommer att dokumentera detta konstprojekt finns hos galleriet Asgard. Asgard är ett privat konstgalleri som erbjuder den nordiska och internationella marknaden högkvalitativ konst från de skandinaviska länderna Sverige, Norge och Danmark. Asagard har i samlingarna skandinavisk konst från tidigt 1600-tal fram till nutid.

Bland de i nutid verksamma framstående konstnärerna har Asgard imponerats av Tony Warren och dennes måleri.

Om Tony Warren och denns porträttmåleri skriver vi på vår hemsida bland annat: ”Genom en bländande klassiska teknik som har sina rötter i Rembrandts mjuka övergångar mellan ljusa och mörka partier i målningen och en egen stil synliggörs de avbildade personernas karaktär på ett sätt som ger associationer till den ryske konstnären Repin.

Exempel på andra kända konstnärer som finns representerade i galleriet:

August Malmström 1829-1901August Malmström (1829-1901), är en av de Svenska konstnärer som finns representerad i Asgards samlingar med målningen ”Det gamla och det nya Sverige”, daterad 1897. Malmström har gått till alla svenskars hjärtan genom målningen ”Grindslanten”. August Malmström var professor i Konstakademien 1867-1894.

Gottfrid Kallstenius 1861-1943Gottfrid Kallstenius (1861-1943), var även han representerad i Konstakademien, och blev hedrad med utmärkelsen hertig medalj för sina verk. Kallstenius var Professor vid Konsthögskolan från 1912. Hos Asgard finner du målningen ”Blommande malva” daterad 1887.

Som en avlutande presentation av vårt galleri, vill vi säga att det skall bli mycket spännande och framförallt roligt att dokumentera Tony Warren, och på det sätt han skapar sin konst. Vi är övertygade om att Warren är en konstnär som kommer att vara representerad internationellt i framtiden, och är mycket stolta över att få genomföra detta projekt med att följa honom i hans skapande. 

Med önskan om en härlig dag / Vännerna på Asgard

Annonser