Tony Warren använder sig utöver modellerna av två föremål i konstverkets komposition.  

Stenen har tidigare använts av Tony i målningen ”Källa”. En sten med skålgropar för offer för tankarna till människans tidlösa behov av en tro på något gudomligt. Vad människan tror på har skiftat under årtusendena, men tron på något andligt har bestått.

 portrattprojektet-19-jan-018.jpg

Spjutet har designats av Tony Warren. Den smidda spetsen har Tony låtit Smé Johan i Högbo Bruk, Sandviken tillverka för detta projekt. I formen på skaftet av ek kan man ana något indianskt. Kanske finns en påverkan av Tonys intresse för sitt indianska ursprung.

portrattprojektet-19-jan-005.jpg  

Vännerna på Asgard önskar ett gott veckoslut.

Annonser