När det blev tal om att ett spjut eventuellt skulle användas i tavlans komposition överöste modellen ( Bernt-Åke) Tony Warren med förslag på modeller. Några förslag var. 

Björnspjutet

spjut-31-jan.JPG

Hillebarden

hillebard-31-jan.JPG

Vandringsstaven

staven-31-jan.JPG

Fornfyndsspetsen

fornspjutet-31-jan.jpg

   

Tony Warren tackade artigt för förslagen. Så här efteråt kan konstateras att Tony klarade bra att på egen hand designa spjutet.

Vi önskar alla en bra dag/vännerna på Asgard

Annonser