Anette Burman har tidigare frågat om modellerna får tycka till om vilka (inre) egenskaper de vill ge uttryck för och hur Tony Warren kom fram till kompositionen. 

Tony Warren vill med den här målningen skapa ett figurativt konstverk där modellerna känner att det är rätt och trivs med situationen. Avsikten är att skapa en tidlös stämning där personernas karaktär skildrade med en positiv känsla skulle kunna vara från dåtid, nutid eller framtiden. 

När Tony utför ett Figurativt konstverk i stället för ett konventionellt porträtt vill han ha rätten att skapa motivets komposition och även bestämma hur han skildrar de deltagande modellerna (uppdragsgivarna).  Genom att lära känna personerna som deltar som modeller så växer en bild fram. Sedan diskuteras kompositionen med modellerna/uppdragsgivarna men gäller det ett Figurativt konstverk har Tony sista ordet.   

Tony säger att skildra människor i en målning är som att dirigera ett musikstycke. I stället för en taktpinne håller han i en pensel. Ett konstverk kan på samma sätt som ett musikstycke förmedla en känsla/upplevelse och att denna kan uppfattas olika av alla människor. 

När uppdraget är ett konventionellt porträtt har modellen/uppdragsgivaren större påverkan på hur utformningen av målningens komposition, karaktärer och egenskaper skildras.

body-and-the-wing-01-febr.jpg

Konstverket ”The Body and the Wing” av Tony Warren

Hälsningar vännerna på Asgard

Annonser