Så var kolteckningen transfererad till duken och det dags att starta arbetet med det slutliga verket.  

Tony Warren säger att nu har vi byggt en båt och satt den i vattnet. Nu skall vi endast ro den över Atlanten. 

Tony startar med att göra en undermålning där duken täcks med oljefärg förtunnad med terpentin (mycket mager oljefärg) i den klang (kulör) som de olika fälten skall ha. På så sätt skapas en grund för det fortsatta arbetet. För att målningen skall få en hög hållfasthet, inte gulna och krackelera i framtiden målas fett på magert hela tiden. Mager färg kan beskrivas som oljefattig och fet som oljerikare.

Tony Warren börjar undermålningen.

portrattprojektetet-2-febr-001.jpg

 

Undermålningen har kommit en bit på väg. 

portrattprojektetet-2-febr-004.jpg  

Hälsningar vännerna på Asgard

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se

Annonser