Successivt läggs skikt efter skikt med färg efter principen fett på magert (fett kan förstås med oljerikare och mager med oljefattigare) tills det finns färg på hela duken. 

Tony Warren säger att alla delar måste följa med annars riskerar han att målningen faller sönder för honom.

  

portrattprojektetet-9-febr-002.jpg

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se

Annonser