När barnen var små dristade jag mig att säga att färg fins inte.

Det utbröt genast en livlig diskussion om riktigheten detta påstående. Jag sa att jag kan bevisa mitt påstående. Om vi går in i ett rum utan fönster och stänger dörren blir det svart. Det finns inga färger. Barnen hävdade bestämt att färgerna fanns fast vi inte såg dem just då.  Min vetenskapliga argumentation blev nu att när ett föremål belyses av vanligt ljus absorberas viss våglängd av olika material och resten reflekteras tillbaka vilket gör att vi uppfattar detta som olika färg. Svart reflekterar således inte något alls. 

Belyser man ett föremål med annat ljus än solljus får man en annan färg argumenterade jag vidare. Det blev en intressant diskussion och när jag idag påminner om den får jag viss acceptans för min ståndpunkt. Äldste sonen påminner då om en annan diskussion vi haft och där han hämtade en bok som redovisade en annan ståndpunkt än den jag intagit. Jag lär då ha svarat: I den boken ja. Detta har jag lyckats förtränga.

En färgglad bild.

stenen0001.JPG 

      

Vi önskar alla en bra dag/vännerna på Asgard

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se

Annonser