Att gå på auktion och gärna göra ett fynd av konst och annat har under många år varit ett sant nöje för hustrun och mig. Undan för undan har vi lärt oss att se stora skillnader i hur olika auktioner går till. Tyvärr finns vid de flesta auktioner ett inslag av från direkt förkastligt till moraliskt betänkligt. 

Vid många auktioner ges sken av att det som bjuds ut säljs till högstbjudande men i själva verket bevakar auktionisten att ett förutbestämt pris inte underskrides. Ibland tas luft bud (ingen finns som bjuder emot) och när den som är utsatt för detta slutar bjuda säger auktionisten: Var inte du med (om luft budet) och återgår till offret: Men du hade ju … och slår för detta belopp. På så sätt har man fått offret att avge ett maximalt bud. Råkar man ut för detta skall man låta budgivningen börja om från början och inte acceptera att den som hade ett högre bud inte stod vid det. 

Många auktionsföretag säljer egna saker och blandar dessa med inlämnat gods som inte bevakas. Det kan därför vara svårt att upptäcka när bevakning sker. Vad är då problemet med att inte en säljare vill att föremålen säljs till för lågt pris. Egentligen inget annat än att man ger sken av att varorna säljs till högstbjudande när så inte är fallet. På kvalitetsauktionerna redovisas utropspriser. När dessa priser inte nås är föremålen osålda. Skillnaden är att här vet alla vad som gäller. Man behöver inte lägga tid på att delta i auktioner där man inte vet förutsättningarna. 

Ibland annonseras varor som sedan inte finns med på auktionen. Under flera år besökte vi auktioner som arrangerades i Hindås mellan Göteborg och Borås där det ofta fattades annonserade föremål. Förklaringen som gavs varierade från brand, trasig bil och inbrott. Detta föranledde mig att säga till hustrun att hade jag haft sådan otur hade jag slutat med auktioner.Priset togs när ett konstverk klubbades ganska billigt och den som bar ut godset inte visste vem som hade budet. Budgivningen gjordes om och nu iakttog alla vilka som deltog i budgivningen varför auktionisten tvingades slå på ett mycket lågt belopp. Kundtjänst kunde ju inte åberopas eftersom de inte varit med tidigare. I stället för att svälja förtreten sprang auktionisten ner till det unga paret som köpt konstverket och erbjöd dem 300 kronor om han fick tillbaka tavlan. De avböjde och vi deltar inte i dessa auktioner mer.  Det är mycket man kan få vara med om när man går på auktion.

En gång på en mindre auktion utanför Borås uppträdde auktionsförrättaren väldigt respektlöst.Auktionsförrättaren började att häckla publiken genom att säga att han mött gris bilen och frågade om vi trillat av. En man med gäll röst sa då: Att du inte klev på. Efter en stund sa han att eftersom publiken inte förstod vem Vicke Lindstrand var när ingen bjöd på vasen han höll upp sa han att han lika gärna kunde behålla den själv. Manne med den gälla rösten sa då genast: Han är långfingrad också. Nu tyckte inte auktionsförrättaren att det var så kul längre. Han tog fram en bok som han slog upp och visade vanskapta människor och sa: Ni kommer att bli så här och jag har fler bilder att visa. Nu tyckte hustrun att det fick vara nog och vi lämnade auktionen.

auktion-001.jpg

Tony fortsätter idag med bakgrunden.

Nedan visas detalj av Tonys porträtt Sune.

sune.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se

Annonser