Den amerikanske konstnären Jim Dines skulptur Pinocchio som erbjudits Borås Stad som donation har väckt starka känslor och en häftig debatt har rasat den sista tiden i Borås Tidning.Igår anordnades till och med ett demonstrationståg i Borås mot Pinocchio.

Debatten har gällt alt från vem som äger det offentliga rummet till om donatorer skall få bestämma om vilken konst som skall pryda gator och torg. 

Många har frågat sig vad Pinocchio har med Borås att göra. Andra är upprörda över att det är en Walt Disney figur medan det i själva verket handlar om en figur i en italiensk barnsaga från 1800 talet av Carlo Collodi. Någon anser att man bör folkomrösta om donationen skall tas emot eller inte. 

Statyn som avses bli 9 meter hög i brons är inte den första stora statyn som väckt debatt i Borås. Vi har tidigare begåvats med det i viskan placerade stora huvudet Bodhi vilket också väckte ett visst rabalder. Kanske är det så att man inte måste älska all konst men kanske låta många olika smakriktningar finnas.  

Donatorerna har förklarat att det är ett missförstånd att man krävt var Pinocchio skall placeras utan att platsen var vald före donationen blev aktuell. Debatten om vem som bestämmer över det offentliga rummet ter sig en smula underlig. Eller som min kompis brukar säga: Jag kan inte förstå frågan. Även om en donator skulle ställa en massa villkor för sin donation finns ju inget tvång att ta emot donationen. Man kan ju faktiskt tacka nej.Vem som bestämmer över det offentliga rummet är ju därför klart. Folket bestämmer genom sina valda representanter. Ogillar vi vad våra representanter beslutar kan vi ju alltid rösta bort dem i nästa val. Det är det som kallas demokrati. 

pinocchio.jpg  

Pinocchio                                

bodhi.jpg

Budhi

Tony Warren arbetar idag idogt vidare med Capen. 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se

Annonser