Ett konstverks konstnärliga värde kan variera beroende av vem som är betraktaren. Det som berör en kan vara likgiltigt för en annan. En intressant fråga är om vi lär oss vad som skall vara bra eller om vi gör en egen bedömning av vad vi tycker om och uppskattar. 

Förhoppningsvis väljer man konstverk främst för att man tycker om det när man köper något. Vad man väljer begränsas självklart sedan av vad man kan eller är villig att betala för ett föremål. Ser man ett konstinköp endast som en investering finns säkert mycket annat som är bättre även om man ibland har tur och det man investerat i stiger i värde under den period man haft konstföremålet. 

Namnet på vem som utfört ett konstverk har i de flesta fall en avgörande betydelse för konstverkets ekonomiska värde. Ett extremfall är målningen Allegorisk scen- Diana med sitt följe 45 x 61 cm som vid Uppsala auktionskammares Jubileumsauktion i december 2006 var värderad till 15000 till 18000 kronor och såldes för 16,7 miljoner därför att några anbudsgivare konstaterat att det var en äkta Peter Paul Rubens. Uppenbart värderades inte motivet och utförandet på konstverket för sin egen skull utan att det var gjort av mästaren betydde allt. Frågan är om konstverket blev bättre när man visste att det var ett originalverk eller är det föremålets unicitet som helt plötsligt ändrade värderingen.

rubens-uppsala.jpg

Man säger att marknaden har alltid rätt. Frågan är om det inte i många fall etableras en prisbild för en viss konstnär som får genomslag i priset på även det som inte är lika bra. Ofta säljs mediokra konstverk av kända konstnärer till priser som om man betalde samma summa för något konstverk av annan inte lika känd konstnär skulle göra att ett konstverk av oerhört mycket bättre konstnärlig kvalité skulle kunna fås för samma summa.  Nedan visas några av de konstverk som var mina favoriter på auktioner under 2006. 

Ung man i hatt från 1789 av Jean Laurent Mosnier

jean-laurent-mosnier.jpg

Tidig vår från 1887 av Bruno Liljefors

bruno-liljefors.jpg

Vi önskar alla en bra dag Vännerna på Asgard 

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se

   

Annonser