Vad är det för nytt med Tony Warrens figurativa måleri frågar ibland personer som jag möter. Människor har väl ganska länge blivit porträtterade i olja. Detta påstående är ju i sig riktigt och något som Tony också ägnar sig åt.

Det som är nytt med Tony Warrens måleri är att han i stället för ett konventionellt porträtt erbjuder människor att delta i ett figurativt konstverk som modeller. Den stela formen i ett konventionellt porträtt ersätts med en friare mer dynamisk och spännande komposition. 

När Tony utför ett Figurativt konstverk i stället för ett konventionellt porträtt vill han ha rätten att skapa motivets komposition och även bestämma hur han skildrar de deltagande modellerna (uppdragsgivarna). 

Genom att lära känna personerna som deltar som modeller så växer en bild fram. Sedan diskuteras kompositionen med modellerna/uppdragsgivarna men när det gäller ett Figurativt konstverk har Tony sista ordet.   

De flesta har endast sett konstverk med betraktarens ögon. Att delta i ett konstverk från ”ax till limpa” är därför en fascinerande upplevelse som ger kunskaper och insikter om hur processen går till som är oerhört berikande.  

Det går inte heller att förneka att känslan att äga en unik oljemålning av hög kvalité där man deltar själv ger en personlig tillfredsställelse. En målning av den klass som Tony Warren presterar har också ett konstnärligt värde över tiden.  

Tony Warren vill förena det klassiska måleriet med det moderna från 1900 talet och skapa ett beskrivande måleri med det bästa från två världar. Tonys måleri är abstrakt i den meningen att det endast innehåller vissa sidor eller egenskaper hos det verkliga.  

Tony säger att skildra människor i en målning är som att dirigera ett musikstycke. I stället för en taktpinne håller han i en pensel. Ett konstverk kan på samma sätt som ett musikstycke förmedla en känsla/upplevelse och att denna kan förnimmas/uppfattas olika. 

När uppdraget är ett konventionellt porträtt har modellen/uppdragsgivaren stor påverkan på hur utformningen av målningens komposition, karaktärer och egenskaper skildras.

Arbetet med den modellens kappa förtsätter.

3-mars07-001.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag. 

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se

Annonser