Först i mitten av 1800 talet tilläts kvinnor att studera vid konstakademin. 1847/1848 antogs de första kvinnorna som extra elever vid konstakademin. Det var Amalia Lindgren, Lea Lundgren och Jeanette Holmlund. Något år senare antogs även Jeanette Holmlunds syster Josefina. 

Kvinnorna som valde ”svälten vid staffliet” som många av deras manliga kolleger sade motarbetades ofta av männen. Många män vägrade ställa ut tillsammans med de kvinnliga konstnärerna.  Kvinnorna som var omyndiga till 25 års ålder och utan rösträtt förväntades att ta hand om barn och familj.

Gifte kvinnorna sig blev mannen deras förmyndare. Josefina Holmlund (1827-1905)  utvecklade sitt landskapsmåleri genom studier för Thore Billing och senare för sin Norske svåger Nils Björnson Möller (gift med Jeanette Holmlund).  

Skärgårdslandskap från 1885 av Josefina Holmlund. holmlund-josefina.jpg  

Tony Warren arbetar idag vidare med bakgrunden. 

 

Vi önskar alla en bra dag/vännerna på Asgard.   

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se

Annonser