Älvor var i folktron ett kollektiv kvinnliga andeväsen som i skymningen och vid soluppgången kunde ses dansa över ängar, öppna fält och mossiga marker. Den suggestiva bilden av dimslöjor som dansande älvor är dock en produkt av romantisk diktning. Vanligt var däremot att älvorna var helt osynliga och blott kunde höras, ofta som fågelkvitter. Där älvorna dansat uppträdde en ring av antingen onaturligt friskt eller onaturligt glest växande gräs. Älvorna är besläktade med de alfer som förekommer i den nordiska mytologin.   

Nils Blommèr (1816-1853)  var förvissad om att naturen hade en inneboende själ som symboliserades av väsen som älvor och andra mytiska sagogestalter.

Älvdansen 1850.

 

 

alvdans.jpg

August Malmström (1829-1901) försökte i Älvalek från 1866 liksom Blommèr  i sin Älvdans från 1850 tolka den nordiska sommarnattens poesi. 

Älvalek 1866 

alvalek.jpg 

Även Zorn målade en akvarell Älvdans (1882). 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se

 

 

 

Annonser