Den 1: a juni fyllde sjöräddningssällskapet 100 år. Sjöräddningssällskapet är en ideell förening som under sina 100 år undsatt fler än 25000 fartyg och båtar och räddat över 70000 människor i nöd.  

Sjöräddningssällskapet har idag ca 70 sjöräddningsstationer med över 140 båtar och ca 1500 frivilliga besättningsmän. Den som vill veta mer om Sjöräddningssällskapet kan gå in på deras hemsida http://www.ssrs.se.  

Njut av Bengt Nordenbergs (1822 – 1902) konstverk från 1883 kallad ”Efter skeppsbrottet”och ”Räddning av skeppsbrutna”

  nordenberg-bengt.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser