Regnet har de senaste veckorna vräkt ned på många platser i Sverige med svåra skador som följd både för enskilda och samhälle. 

I England är stora delar av många städer och byar under vatten. Översvämningar har alltid förekommit men frågan är om vi på grund av klimatpåverkan får uppleva detta mer frekvent. 

Den svenske konstnären Carl Fredrik Kiörboe skildrade ofta djur i dramatiska situationer. En av hans mest kända målningar från mitten av 1800 talet visar hur en hund med sina valpar under en översvämning försöker rädda sig på taket till den hundkoja där hunden är fastkedjad.   

Carl Fredrik Kiörboe (1799  – 1876 ) konstverk ”Översvämning”  

kiorbo.jpg     

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser