Med anledning av att en 61 årig man i frankrike som tillbringat närmare 30 år av sitt liv i fängelse för sexualbrott mot minderåriga några månader efter hans släppts fört bort och våldtagit en fem årig pojke vill frankrikes president Nicolas Sarkozy att pedofiler som är farliga skall spärras in även efter avtjänat straff.   

I USA har man på vissa håll gått en annan väg där finns sidor på Internet där alla kan se vilka som är dömda för sexbrott mot barn och var de bor. I Sverige har vi inte rätt att hänga ut någon på detta sätt enligt principen att har man avtjänat sitt straff har man sonat sitt brott.   

Det finns även fall i Sverige där någon dömts ett otal gånger för sexbrott mot barn. I de fall som någon inte vill eller förmår att ändra sitt beteende måste givetvis samhället reagera på totalbilden och inte döma i varje enskilt fall för sig. Det borde vara möjligt att tillämpa en kemisk kastrering på notoriska pedofiler i stället för att bara låsa in dem.     

Att barn som är oskuldsfulla och har tilltro till alla skall utsättas för sexuella övergrepp av vuxna väcker med rätt avsky hos de flesta människor.

”Enfant tenant des fleurs” målad av William Bouguereau (1825 – 1905).

  enfant-tenant-des-fleurs.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.

 PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser