I Dalarna pyr en upprorsstämning mot lagstiftarna i Stockholm för att man anser att koncentrationen av varg är alldeles för stor i området. Det påstås pågå en olaglig jakt för att komma till rätta med problemet. Att döda en varg är emellertid i dag ett alvarligt brott. Straffet är hårdare än om man rattfull kör ihjäl en annan människa.

Jakt på varg var en gång en god sak. Folklivsskildraren Bengt Nordenberg (1844 – 1930) ger oss ett exempel på detta med sin målning”Vargjägaren”.

nordenberg-bengt.jpg          

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser