Idag är älgjakt främst rekreation. Men den bedrivs självklart även för att få kött samt för att hålla älgstammen på en lämplig nivå. En för stor älgstam skulle leda till stora skogsskador samt ett ökat antal trafikolyckor. Skogsbolagen kräver regelbundet höjd avskjutning för att minska betesskadorna. Av landets cirka 300 000 jägare är cirka 5 % kvinnor, Det skjuts cirka 100 000 älgar varje år.

Skogslandskap målad av Finländaren Bernt Lindholm (1841 – 1914 ).lindholm-bernt.jpg    

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser