De stora manifestationer mot gatuvåld som anordnats med anledning av den tragiska händelsen när en ung pojke blev misshandlad till döds i Stockholm är ett uttryck för vrede och frustration över att sådant kan hända. 

Genast diskuteras bristen på fältassistenter och att ordna med fler morsor och farsor på stan. Detta kan självfallet göra nytta men angriper inte kärnproblemet. Föräldrarna måste givetvis ta ansvar för var deras 15 – 16 åriga ungdomar är och om de dricker alkohol när de tillåts vara ute själva på nätterna.

”Nattvakten”  av Rembrandt van Rijn (1606 – 1669).

 rembrandt-the-night-watch-webb.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser