Bacchus var i romersk mytologi rusets och vinets gud. Namnet påstås kunna härledas tillbaka till ett ord för ”bullrigt uppträdande” och även ”den begråtne, djupt sörjde”. Romarnas tumultartade fester till Bacchus ära kallades Bacchanaler.  

”Bacchanal” målad 1830 av  Adolphe Yvon (1817 – 1893).

 bacchanal.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser