Syrinx var i den Grekiska mytologin en nymf som för att undkomma Pans uppvaktning flydde till floden Ladon i Arkadien. Där förvandlades hon med gudarnas hjälp till ett vassrör för att undgå den oönskade tillbedjaren. Dessvärre skar Pan av rören och gjorde en Panflöjt (i Grekland kallas Panflöjten Syrinx). Det finns även ett känt musikstycke för soloflöjt av Claude Debussy som heter Syrinx.


”Syrinx” målad 1892 av Arthur Hacker (1858 – 1919).      

syrinx.jpg

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser