Mitt i Delfi finns Apollons tempel som är byggd över en underjordisk källa som spyr ut svavelhaltiga gaser.

I templet fanns ”Oraklet” en kvinna som kunde sia om framtiden. Oraklet satt på en tripod, (en trefotad pall) och man tror att hon var påverkad av de svavelhaltiga gaserna och svamlade. Templets präster hade uppgiften att tyda Oraklets osammanhängande meningar och tolka dessa åt besökarna som fick svar på sina frågor till Apollon.

Man ansåg att Oraklet var Apollons röst på jorden och vördades högt. Oraklet var oftast unga ogifta kvinnor från trakten. Prästerna höll sig underrättade om världen och kunde på så sätt ofta gissa rätt och få besökarna nöjda med sina spåsvar. Svaren var ofta tvetydiga så att man efteråt kunde tyda det som att spådomen varit rätt. Detta ledde till att Delfi blev mycket, mycket rikt och respekterat.

”The Delphic Oracle” målad 1899 av John William Godward (1861 – 1922).      

the-oracle.jpg

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser