I dagens Borås Tidning fortsätter den märkliga framställningen av de studenter som studerar gratis på våra högskolor som offer. Det visar sig i artikeln att det finns ett krav på studenterna att visa att de har sin försörjning ordnad under studietiden för att få fri utbildning i Sverige. Detta ordnas i många fall genom att tillfälligt låna ihop så mycket att man blir antagen. Det är tydligen så att man lurar systemet för att bli antagen till en fri utbildning.   

Väl här är man sedan tvungen att finansiera sitt uppehälle med arbete och väljer att arbeta svart för en låg lön under dåliga förhållanden eftersom man har svårt att få ett vanligt arbete på grund av bristande svenska kunskaper. De företag som utnyttjar dessa studenters trångmål är givetvis förkastliga.  

Det går emellertid inte att bortse från att studenterna genom att trixa med redovisningen av sin egen möjlighet till försörjning i Sverige under studietiden och att arbeta svart när man kommer hit inte kan uppfattas som offer.  

Det är kanske de Svenska skattebetalarna som ger dessa studenter fri utbildning och som sedan lönas med att dessa personer inte betalar skatt på sitt arbete här som är offret.  

Utbildning av personer från utvecklingsländer är givetvis en godhjärtad sak. Studenter från dessa länder borde kunna få stöd till sin försörjning av SIDA eftersom utbildning är en förutsättning för att lyfta dessa länder ur sitt elände. Sen att EU länderna dammsuger utvecklingsländerna på människor med kvalificerad utbildning är en annan sak.

”Arresteringen I Picard” målad 1879 av Hugo Salmson (1843 – 1894)arresteringen.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser