Melankoli är en form av djup depression och ingår i gruppen psykiska sjukdomar, som berör stämningsläget – de affektiva syndromen.

Det påstås att en tredjedel av Skandinaviens befolkning minst en gång i livet är så deprimerade att de behöver medicinsk hjälp.

Under antiken uppfattades melankoli som en geni sjukdom som drabbade den intellektuella giganten. Med kristendomen förändrades synen på melankoli – den berövades sin storhet och uppfattades i första hand som syndig, något som skiljer människan från Gud. Renässansfilosofen Robert Burton såg sysslolöshet och stillasittande som en väg till melankoli. 400 år före upptäckten av endorfiner som frigörs vid rörelse föreslog Burton aktivitet och kroppsövningar som botemedel.

”A Meloncoly Thought” målad 1842 av Francesco Hayez (1791 – 1882).     a-meloncoly-thought.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media