november 2007


David var den yngste sonen i en familj med fåraherdar vid Betlehem. Som ung kom David till kung Sauls hov som harpspelare, för att lindra dennes anfäktelser av en ond ande. Fortfarande som ung pojke antog David utmaningen från filistéernas kämpe Goliat och dräpte honom med en slunga.

Under kung Sauls beskydd växte den brådmogne hjälten till dennes efterträdare. David blev Israels andra kung, därtill vald av Gud och smord av profeten Samuel.

David regerade som Israels kung i Hebron i 7 år, därefter intog han Jerusalem och gjorde staden till huvudstad. Befästningen på berget Sion blev känd som Davids stad. Han utnämnde i slutet av sin 40 år långa regeringstid sin son Salomo till sin efterträdare.

Jesus är enligt Nya Testamentet av kung Davids släkt och rättmätig tronföljare i Israel.

”King David” målad av Frederick Arthur Bridgman (1847 – 1928).

king-david.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser

Medlidande är att känna med i en annans persons känslor, visa detta och ge stöd. Men en viktig sak är att skilja mellan är att ”tycka synd om” och ”känna medlidande med” någon. Det första bygger på en hemlig njutning, medan det andra gör det icke.

Den Tyske filosofen Friedrich Nietzsche sade: Harmen över andras olycka är medlidandets bror.    

The Beautiful Lady Without Pity” målad av Frank Dicksee (1853 – 1928).

 lady-without-pity.jpg    

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Pavonia är den gemensamma latinska beteckningen på familjen malvaväxter. Det finns också en vacker fjäril (Saturnia pavonia) Påfågelspinnare som förekommer i större delen av Sverige.

”Pavonia” målad 1858 av Lord Frederick Leighton (1830 – 1896).

  pavonia.jpg    Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Slaveri innebär att en människa eller en grupp av människor (slavar) i juridisk mening helt anses sakna rättshandlingsförmåga och att de inte anses som personer i juridisk mening. Slavar kan ägas som egendom av andra som i lag erkänns som personer. Ägarna kan sedan förfoga över slavarna helt enligt egna önskemål och även överlåta ägande- eller förfoganderätten över dem till annan. De första skriftliga beläggen på slaveri finner man i några av de äldsta skrifter som bevarats, mer än 4000 år gamla kilskriftstavlor från Mesopotamien.Frigivning eller friköpande av slavar har förekommit under hela forntiden och antiken, men i varierande omfattning. Uppror mot slaveriet förekom. Gladiatorn och slaven Spartacus ledde ett av de största upproren år 73 f.Kr.

Under vikingatiden i Sverige kallades slavar för trälar och var dels gratis arbetskraft, dels handelsvara. Träldomen förbjöds, åtminstone delvis beroende på kristendomens utbredande, i svensk lag 1337.

Sverige, och svenskar har varit inblandade i denna handel vid ett flertal tillfällen i historien, direkt eller indirekt.

Sverige deltog i slavhandeln under 1700 talet genom att kung Gustav III gav  Västindiska kompaniet rättighet att köpa slavar i Västafrika och använda ön Saint-Barthélemy som tullfri hamn för vidare export. Dessa slavar fraktades med skepp med hissad svensk örlogsflagg till sina mål, och tusentals slavar förvarades periodvis i särskilda slav hus på Saint-Barthélemy i väntan på export.

”Slave Auction” målad  av Jean-Léon Gérome (1824 – 1904).

  slave-auction.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Den franske konstnären Guillaume Taraval kom till Stockholm i början av 1700 talet för att utföra målningar i det nuvarande slottet som var under uppförande som ersättning för Slottet Tre Kronor som brunnit 1697.

Konstakademiens historia anses börja 1735 i en sal på Stockholms slott där konstnären Guillaume Taraval undervisade en liten grupp i teckning efter levande modell. Därmed var Kungliga ritakademien född. Namnet Kungliga Akademien för de fria konsterna, som den fortfarande kallas officiellt fick Akademien 1810.

Kungliga Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) ligger på Fredsgatan 12 i Stockholm. Akademien har till syfte att främja utvecklingen av konsten i Sverige. Fram till 1978 var akademien också huvudman för Kungliga Konsthögskolan som nu sorterar under högskoleverket.

”Amoriner med duvor” målad av Guillaume Taraval (1701 – 1750).

taraval-guillaume-amoriner.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Mode kommer från latinets modus och betyder sätt, fason, rytm, mått, gräns. Modet är något som är förenligt med tidens rytm och smak, alltså det som är modernt. Ordet används framför allt beträffande kläder. Mode kan spegla den rådande tidsandan. Inom givna kulturella gränser kan en person höja sin status i gruppen genom att ändra klädedräkten.

Modehistorien speglar samtidigt kultur som historia. Den berömde franske författaren Anatole France lär ha sagt: Om jag finge välja bland den brokiga massa böcker som kommer ut hundra år efter min död skulle jag inte ta en roman i detta framtida bibliotek och inte heller någon historisk bok. Jag skulle helt simpelt välja en modejournal för att se hur kvinnorna klär sig ett sekel efter min bortgång. Och dessa klädtrasor skulle säga mig mer om framtidens människor än alla filosofer, författare, predikanter och vetenskapsmän.

”Portrait of a Woman” målad 1635 av Jan Anthonisz van Ravesteyn (1570 – 1657). 

hollandsk-dam.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Slaget vid Poltava den 28 juni 1709 var en av de mest betydelsefulla militära drabbningarna i Sveriges historia.

Den svenska armén som 18 månader tidigare lämnat Sachsen med 60 000 erfarna, välutrustade krigare kunde på grund av svält, köld och sjukdomar inför slaget vid Poltava bara ställa 17 000 soldater mot ryssarnas över 40 000. Slaget blev en katastrof för den svenska armen. Efter att ha retirerat under några dagar korsade Karl XII och Kosackhövdingen Ivan Mazepa floden Dnjepr med ett antal soldater. Dagen efter kapitulerade befälhavaren över armen Adam Ludwig Lewenhaupt.

”Mazepa och Karl XII” målad 1880 av Gustaf Cederström (1845 – 1933).

 karl-xii.jpg   

Den ovanstående målningen säljs på Stockholms auktionsverks kvalitetsauktion den 29 november och kan ses på visningar till och med den 26 november. 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Nästa sida »