Det är märkligt att se hur den borgerliga regeringen kommer med det ena förslaget efter det andra som står i direkt strid med de värderingar som man haft tidigare. 

Först kom förslaget om en förändring av fastighetsskatten. Man avser att räntebelägga tidigare uppskovsbelopp som uppkommit vid tidigare försäljning av fastigheter. Här frångår man principen om att inte ha någon retroaktiv beskattning i Sverige. 

Sedan kom förslaget om att den ersättning som man kan få vid sjukdom skall vara på en av staten fastställd nivå. Har man privata sjukförsäkringar skall denna ersättning samordnas med det allmännas så att ingen kan få över det fastställda taket. 

Nu är det väl bara att vänta på att staten fastställer en pensionsnivå som skall gälla alla så att en motsvarande samordning som för sjukförsäkringen kan ske för dem som har privat pensionssparande. Vill man undvika framtida samordningar (konfiskation av privat sparande) på pensionsområdet gör man nog bäst i att spara privat utanför alla pensionssystem och försäkringslösningar.   

”The Cock Fight” målad 1846 av Jean – Leon Gèrome (1824 – 1904).

 the-cock-fight.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser