Moderaterna drabbas av att den ena efter den andra av de ministrar och höga tjänstemän som utses inte klarar en granskning utan visar sig ha lik i garderoben.Det är självklart inte försvarbart att vare sig arbeta svart eller köpa svarta tjänster oavsett beloppets storlek eller på annat sätt inte följa de lagar som stiftats inom ramen för vårt demokratiska system.  Problemet är bara, att finns det någon som aldrig gjort något fel någon gång.

Journalistkåren har ju påtagit sig rollen som granskare av makten och borde kanske därför lägga mer krut på att just granska politikernas maktutövning. Kanske borde man tänka på vad en känd man sade för 2000 år sedan: Du som är helt utan skuld kasta första stenen.

”Jesus inför sina judiska domare” målad 1899 av Alexander Rosell (1859 – 1922).

 rosell-alexander.jpg    

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser