Martyr kommer från det grekiska ordet ”martys” (martyros vittne), blodsvittne, den som med sitt liv fått plikta för sin tro.

Under förföljelsernas århundraden blev martyrerna de kristna hjältarna framför andra. När förföljelserna upphörde i början av 300-talet tilltog kulten av martyrerna. Martyrernas liv och död framställdes i konsten, framför allt i ikonmåleriet.    

”La Jeune Martyre” målad 1855 av Paul Deloroche (1797 – 1856).   

la-jeune-martyre.jpg     

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser