Varför går så många in i väggen. Frågeställningen har skapat en egen forskning kring” Lärandet om vila”.

I en studie ses människan som en helhet, där kropp, själ och ande utgör aspekter av denna helhet. Istället för att fokusera på antingen biologin, tänkandet eller organisationen på arbetsplatsen talas om livsvärlden, alltså den levda världen, den värld, den kropp, den själ och ande man känner och tar för given.

Många upplever att de vill så mycket men förmår så lite. Följden blir inre splittring, ständig ansträngning och brist på vila.Vila kan vara absolut tystnad i ensamhet men även att njuta av synintryck, dofter, beröring och rofyllda ljud.

Kärnan i all vila är att det finns en harmoni mellan vilja, känsla och handling. Finns den kan det vara vilsamt, även om man är ganska aktiv. Tycker man om att meka med bilen, snickra eller delta i körsång kan det vara vila. Vila är inte nödvändigtvis att ligga till sängs. Ska man vara aktiv tillsammans med andra måste det man gör bygga på verkligt gemensamma intressen.

Många människor lider idag brist på trygghetskänsla. Trygghetskänsla innebär att man är förvissad om sitt okränkbara människovärde och om att man är älskad, inte för det man kan göra, utan för den man är. Att vara trygg i sitt värde ger en djup vila som inte så lätt påverkas av yttre omständigheter.

Att vila är inte i dag något självklart man måste bli medveten om sitt behov av vila och ha förmåga att växla mellan vila och icke-vila genom att planera in tid för vila i sin almanacka.


”Vilostunden” målad av Dansken Carl Holsöe (1863 – 1935).
vilostunden.jpg     

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser