När Titus far blivit kejsare år 69 gav han Titus ansvaret för det krig mot judiska upprorsmän som pågick i Palestina. Kriget mot upprorsmännen kulminerade i att de romerska trupperna erövrade och skövlade Jerusalem år 70. När Titus återvände till Rom hyllades han och fadern tillsammans och Titus blev befälhavare över kejsarens livvaktstyrka. Titus blev militärt roms starke man och fick titlar som folktribun, censor och konsul.

Titus tog makten efter sin far kejsare Vespasianus år 79. Han återuppbyggde Rom efter den omfattande branden år 80 och färdigställde Colloseum som hans far börjat bygga. Titus dog år 84 endast 41 år gammal.

”The Triumph of Titus” målad av Sir Lawrence Alma-Tadema (1836 – 1912).   titus.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser