Silver används förutom till smycken även till elektriska ledare där mycket höga krav på låg resistans (motstånd) krävs. Silver lär ha den lägsta resistansen av alla icke supraledande ämnen vid tänkbara temperaturer.

Den kemiska beteckningen Ag kommer av argentum, det latinska ordet för silver och betyder även pengar. Silver är godkänt som färgämne i livsmedel och har nummer E 174.

”Silver” målad av Albert Joseph Moore (1841 – 1893).

silver.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser