The lady of Shalott ingår i poeten Tennysons episka cykel om Artur-sagan. Han skrev två versioner. Den ena kom ut 1833 och den andra 1842. Tennyson räknades vid denna tid högst bland samtida skalder i England.

”The lady of Sharlott” målad 1888 av John Wiliam Waterhouse (1849 – 1917).

lady_of_shalott.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser