Med målningen ”Källa” beskriver Tony Warren människans tidlösa sökande efter något mer än sig själv. 

Den gamla offerstenen med skålgropar från stenålderstid beskriver människans tidlösa behov av en tro på något gudomligt. Vad människan tror på har skiftat under årtusendena, men behovet att tro på något gudomligt har bestått. 

 

”Källa” målad 2006 av Tony Warren (1961-). 

kalla-001.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser