Slaget vid Poltava den 28 juni 1709 var en av de mest betydelsefulla militära drabbningarna i Sveriges historia.

Den svenska armén som 18 månader tidigare lämnat Sachsen med 60 000 erfarna, välutrustade krigare kunde på grund av svält, köld och sjukdomar inför slaget vid Poltava bara ställa 17 000 soldater mot ryssarnas över 40 000. Slaget blev en katastrof för den svenska armen. Efter att ha retirerat under några dagar korsade Karl XII och Kosackhövdingen Ivan Mazepa floden Dnjepr med ett antal soldater. Dagen efter kapitulerade befälhavaren över armen Adam Ludwig Lewenhaupt.

”Mazepa och Karl XII” målad 1880 av Gustaf Cederström (1845 – 1933).

 karl-xii.jpg   

Den ovanstående målningen säljs på Stockholms auktionsverks kvalitetsauktion den 29 november och kan ses på visningar till och med den 26 november. 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser