Mode kommer från latinets modus och betyder sätt, fason, rytm, mått, gräns. Modet är något som är förenligt med tidens rytm och smak, alltså det som är modernt. Ordet används framför allt beträffande kläder. Mode kan spegla den rådande tidsandan. Inom givna kulturella gränser kan en person höja sin status i gruppen genom att ändra klädedräkten.

Modehistorien speglar samtidigt kultur som historia. Den berömde franske författaren Anatole France lär ha sagt: Om jag finge välja bland den brokiga massa böcker som kommer ut hundra år efter min död skulle jag inte ta en roman i detta framtida bibliotek och inte heller någon historisk bok. Jag skulle helt simpelt välja en modejournal för att se hur kvinnorna klär sig ett sekel efter min bortgång. Och dessa klädtrasor skulle säga mig mer om framtidens människor än alla filosofer, författare, predikanter och vetenskapsmän.

”Portrait of a Woman” målad 1635 av Jan Anthonisz van Ravesteyn (1570 – 1657). 

hollandsk-dam.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser