Den franske konstnären Guillaume Taraval kom till Stockholm i början av 1700 talet för att utföra målningar i det nuvarande slottet som var under uppförande som ersättning för Slottet Tre Kronor som brunnit 1697.

Konstakademiens historia anses börja 1735 i en sal på Stockholms slott där konstnären Guillaume Taraval undervisade en liten grupp i teckning efter levande modell. Därmed var Kungliga ritakademien född. Namnet Kungliga Akademien för de fria konsterna, som den fortfarande kallas officiellt fick Akademien 1810.

Kungliga Akademien för de fria konsterna (Konstakademien) ligger på Fredsgatan 12 i Stockholm. Akademien har till syfte att främja utvecklingen av konsten i Sverige. Fram till 1978 var akademien också huvudman för Kungliga Konsthögskolan som nu sorterar under högskoleverket.

”Amoriner med duvor” målad av Guillaume Taraval (1701 – 1750).

taraval-guillaume-amoriner.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser