Slaveri innebär att en människa eller en grupp av människor (slavar) i juridisk mening helt anses sakna rättshandlingsförmåga och att de inte anses som personer i juridisk mening. Slavar kan ägas som egendom av andra som i lag erkänns som personer. Ägarna kan sedan förfoga över slavarna helt enligt egna önskemål och även överlåta ägande- eller förfoganderätten över dem till annan. De första skriftliga beläggen på slaveri finner man i några av de äldsta skrifter som bevarats, mer än 4000 år gamla kilskriftstavlor från Mesopotamien.Frigivning eller friköpande av slavar har förekommit under hela forntiden och antiken, men i varierande omfattning. Uppror mot slaveriet förekom. Gladiatorn och slaven Spartacus ledde ett av de största upproren år 73 f.Kr.

Under vikingatiden i Sverige kallades slavar för trälar och var dels gratis arbetskraft, dels handelsvara. Träldomen förbjöds, åtminstone delvis beroende på kristendomens utbredande, i svensk lag 1337.

Sverige, och svenskar har varit inblandade i denna handel vid ett flertal tillfällen i historien, direkt eller indirekt.

Sverige deltog i slavhandeln under 1700 talet genom att kung Gustav III gav  Västindiska kompaniet rättighet att köpa slavar i Västafrika och använda ön Saint-Barthélemy som tullfri hamn för vidare export. Dessa slavar fraktades med skepp med hissad svensk örlogsflagg till sina mål, och tusentals slavar förvarades periodvis i särskilda slav hus på Saint-Barthélemy i väntan på export.

”Slave Auction” målad  av Jean-Léon Gérome (1824 – 1904).

  slave-auction.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser