David var den yngste sonen i en familj med fåraherdar vid Betlehem. Som ung kom David till kung Sauls hov som harpspelare, för att lindra dennes anfäktelser av en ond ande. Fortfarande som ung pojke antog David utmaningen från filistéernas kämpe Goliat och dräpte honom med en slunga.

Under kung Sauls beskydd växte den brådmogne hjälten till dennes efterträdare. David blev Israels andra kung, därtill vald av Gud och smord av profeten Samuel.

David regerade som Israels kung i Hebron i 7 år, därefter intog han Jerusalem och gjorde staden till huvudstad. Befästningen på berget Sion blev känd som Davids stad. Han utnämnde i slutet av sin 40 år långa regeringstid sin son Salomo till sin efterträdare.

Jesus är enligt Nya Testamentet av kung Davids släkt och rättmätig tronföljare i Israel.

”King David” målad av Frederick Arthur Bridgman (1847 – 1928).

king-david.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser