december 2007


Morgontoaletten att duscha, borsta tänderna, kamma sig och för män raka sig är för de flesta en fartfylld stund för att hinna iväg till alla dagens bestyr.

Värst är det för männen som varje dag efter rakningen tvingas utstå den sveda applicerandet av rakvatten åstadkommer. Eller som någon sade kvinnor har det bra som endast behöver plågas en gång per månad medan männen får lida varje dag.    

”Junge Dame in Boudoire” målad av Oscar Guet (1801 – 1871).

oscar-guet.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser

Gula floden (Huanghe) är en flod i Kina som från sina Källområden i Tibet rinner ca 550 mil ner till Gula Havet. Namnet ”Gula floden” kommer från den gula färgen på vattnet som i sin tur beror på de enorma flodavlagringarna som får floden att bli fylld med slam, alltså den gula lössjorden.  

”Hendrickje Bathing in a river” målad av Rembrandt van Rijn (1606 – 1669).

hendrickje.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Den pensionerade hjärnkirurgen Nisse Simonson reser runt i landet och håller intressanta och uppskattade föreläsningar. Bland annat förklarar han hur tanken kan försätta berg och avgör vår hälsa.

Nisse Simonsson menar att vi äter fel, motionerar och sover för lite. Han råder oss att vi skall välja vad vi äter enligt ramsan: Nötter och rötter och frukt och grönt och det som hoppar och simmar och flyger.  

Dessutom så ska vi akta oss för att säga att vi inte duger, eftersom hjärnan inte kan skilja på inbillade och verkliga hot.   

”Stilleben med persikor och plommon” målad av Joseph Peter Wilms (1814 – 1892).

 stilleben-med-persikor-och-plomon.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Napoleon Bonaparte (1769-1821) föddes på den lilla franska ön Korsika som erövrats från Italien och blev på så sätt fransman fast han till börden var italienare. Han var endast 26 år när han utnämndes till general. Efter stora militära framgångar blev han Frankrikes Kejsare 1804 till 1814. Napoleon anses av många som historiens största fältherre.

1812 invaderade Napoleon med den franska armén Ryssland. Kriget slutade med ett fullständigt nederlag för den franska armén och blev början till slutet för Napoleons imperium.

Efter att ha förlorat slaget vid Waterloo 1815 abdikerade Napoleon och landsförvisades till ön St. Helena i Atlanten där han dog 1821.  ”The French Campaign ” målad  1861 av Jean-Louise Ernest Meissonier (1815 – 1891).

the-french-campaign.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Lucia är ett sicilianskt namn som betyder den ljusa. Innan den gregorianska kalendern infördes under 1700-talet inföll Lucia samtidigt som vintersolståndet på norra halvklotet. Seden att högtidlighålla och kanske besvärja solens återkomst är givetvis äldre än kristendomen.

Lucia markerar tillsammans med advent inledningen av julfirandet. Traditionen att fira Lucia som den görs idag kommer från Västergötland och har sprits över landet. Firandet var vanligast på Sveriges västkust. Man firade med mat och dryck och en av gårdens kvinnor kläddes i vitt och fick bära en ljuskrans i håret. 

Seden att gå runt bland hus i grannområdet är ett arv från äldre tiders ”staffanssjungning”, som förekom både på landet och i städerna, där djäknarna gick mellan husen för att samla in pengar till den årliga hemfärden.

”Minnen ” målad  av Tony Warren (1961-).   

minnen.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Phryne var en berömd grekisk kurtisan som levde ca år 40 före Kristus i Aten. Hon justerade sitt pris beroende på vad hon emotionellt kände för kunden. Hon  hade alltid ett pris och accepterade kunden detta höll hon sin del av avtalet.

Hon tjänade så mycket på sin oerhörda skönhet att hon erbjöd sig att bygga upp Thebes murar som förstörts av Alexander den store 336 före Kristus på villkor att man på de nya murarna lät skriva: Förstörd av Alexander, återuppbyggt av Phryne kurtisanen. Myndigheterna avslog hennes erbjudande.

När Phryne anklagades för att förneka de ”Eleusinian mysteries”försvarades hon av en av sina älskare. När det såg ut som om domen skulle bli ofördelaktig tog han av henne manteln i domstolen. Hennes skönhet påverkade domarna så att hon blev frikänd.

Phryne before the Areopagus” målad  1861 av Jean-Léon Gérome (1824 – 1904).

phryne.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Konkurrens och fria marknadskrafter är normalt det bästa sättet att få en väl fungerande marknad där varor och tjänster produceras på mest kostnadseffektiva sätt och där det inte långsiktigt går att ta ut oskäliga vinster. 

På elmarknaden med sina få aktörer verkar inte konkurrensen fungera så bra. När vatten magasinen inte är fyllda ökar priset på grund av detta. Nu när magasinen är välfyllda (ca89%) och kärnkraften går bättre än hösten 2006 samtidigt som den svenska totala elanvändningen hittills under året ligger ett par procent under motsvarande period i fjol talar energiföretagen om elprishöjningar. Men det beror nu på att priserna för kol och olja är rekordhöga och de drar med sig elpriserna uppåt.

Priset på el bestäms således av marginalkostnaden för det som är dyrast att producera. Inte konstigt att man kan göra stora vinster.

”Småländsk fors”  målad  av Marcus Larson (1825 – 1864).

  marcus-larsson.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Nästa sida »