Harem kommer från arabiskans ”Ha´ram” och betyder, en plats dit tillträde är förbjudet.

I de förmögna muslimernas hus var haremet den del av huset som var anvisad åt familjefaderns kvinnor. Fönstren i rummen vetter in mot trädgården som har höga murar på alla sidor för att förhindra insyn.

”Harem Pool” målad  av Jean-Léon Gérome (1824 – 1904).

harem-pool.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser