Moses är ett bibliskt namn med egyptiskt ursprung. I Gamla testamentet berättas om Moses profet och ledare för Israels folk.

Mose föddes under Israels tid som slavfolk i Egypten. Den härskande faraon hade beordrat att alla nyfödda hebreiska barn skulle dödas för att inte denna folkgrupp skulle bli fler. För att undvika att Moses dräptes lade Moses mor sitt barn i en korg och satte den i vassen vid Nilens strandkant. En av faraos döttrar passerade och upptäckte pojken. Mose adopterades sedan av henne och växte upp vid det egyptiska hovet.

Efter att i vredesmod dödat en egyptier som slagit ihjäl en av Moses landsmän flydde han från Egypten. När Moses en dag vallade får vid berget Horeb uppenbarade sig Gud för honom genom en brinnande buske och kallar Mose att befria sitt folk från slaveriet i Egypten. Moses uppsöker farao och begär att det Hebreiska folket skall släppas fritt. Efter att drabbats av tio plågor lovar farao Moses deras frihet.

Nu påbörjas en fyrtio år lång vandring genom öknen till det utlovade landet, Kanaans land. Vandringen borde inte ha tagit mer än några månader, men folket sätter sig gång på gång upp mot Gud, så han beslutar sig för att låta dem vara kvar i öknen tills en generation dött ut och istället ge landet till deras barn. Inte heller Mose får komma in i det utlovade landet, istället blir det Josua som för folket den sista biten.

The finding of Moses” målad  1904 av Sir Lawrence Alma Tadema (1836 – 1912).   moses.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media   

Annonser