Fjord är en djup och smal havsvik omgiven av branta sidor och med en grundare tröskel i mynningen. Benämningen används vanligen om havsvikar vid Norges och Islands kuster och ibland även andra vikar och vatten i anslutning till hav.

Fjordens karaktäristiska utseende har bildats genom avsmältning av en glaciärtunga som har legat i direkt kontakt med ett större vatten (hav). I takt med att isen smälte avsattes sediment framför iskanten och den typiska fjordtröskeln bildades.

Flicka vid fjord” målad av Norrmannen Hans Dahl (1849 – 1937).

 hans-dahl.jpg

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser