Badet har i alla tider haft ett särskilt inflytande på människornas sociala tillvaro.  

Historiskt var badet hos Orientens folk nära förbundet med den religiösa kulten. Det grekiska badet var mera utvecklat. Man övergick från att uteslutande stå i de religiösa brukens tjänst till att alltmer bli ett kraftigt medel i dietetikens och medicinens tjänst. Romarna gjorde så småningom bekantskap med det grekiska badet Under kejsar tiden inrättades mer eller mindre storartade badanstalter efter grekiskt mönster. Dessa bad gjordes till en hela folkets egendom.

Överklassen i Sverige började anamma engelska bad traditioner på 1700-talet. Då såg man det främst som en hälsobehandling, gärna i kombination med brunnsdrickande. Havsbad som vi idag är vana vid är något som kom sent. När det började bli populärt att vistas vid havet för den goda inverkan luften troddes ha, började man också efter hand försiktigt bada i havet. Men det var inte förrän semestern infördes 1938 som utomhusbadet slog igenom stort bland alla samhällslager. 

The Baths of Caracalla” målad av Sir Lawrence Alma Tadema  (1836 – 1912). the-baths-of-caracalla.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser