Konkurrens och fria marknadskrafter är normalt det bästa sättet att få en väl fungerande marknad där varor och tjänster produceras på mest kostnadseffektiva sätt och där det inte långsiktigt går att ta ut oskäliga vinster. 

På elmarknaden med sina få aktörer verkar inte konkurrensen fungera så bra. När vatten magasinen inte är fyllda ökar priset på grund av detta. Nu när magasinen är välfyllda (ca89%) och kärnkraften går bättre än hösten 2006 samtidigt som den svenska totala elanvändningen hittills under året ligger ett par procent under motsvarande period i fjol talar energiföretagen om elprishöjningar. Men det beror nu på att priserna för kol och olja är rekordhöga och de drar med sig elpriserna uppåt.

Priset på el bestäms således av marginalkostnaden för det som är dyrast att producera. Inte konstigt att man kan göra stora vinster.

”Småländsk fors”  målad  av Marcus Larson (1825 – 1864).

  marcus-larsson.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser