Phryne var en berömd grekisk kurtisan som levde ca år 40 före Kristus i Aten. Hon justerade sitt pris beroende på vad hon emotionellt kände för kunden. Hon  hade alltid ett pris och accepterade kunden detta höll hon sin del av avtalet.

Hon tjänade så mycket på sin oerhörda skönhet att hon erbjöd sig att bygga upp Thebes murar som förstörts av Alexander den store 336 före Kristus på villkor att man på de nya murarna lät skriva: Förstörd av Alexander, återuppbyggt av Phryne kurtisanen. Myndigheterna avslog hennes erbjudande.

När Phryne anklagades för att förneka de ”Eleusinian mysteries”försvarades hon av en av sina älskare. När det såg ut som om domen skulle bli ofördelaktig tog han av henne manteln i domstolen. Hennes skönhet påverkade domarna så att hon blev frikänd.

Phryne before the Areopagus” målad  1861 av Jean-Léon Gérome (1824 – 1904).

phryne.jpg  

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser