Lucia är ett sicilianskt namn som betyder den ljusa. Innan den gregorianska kalendern infördes under 1700-talet inföll Lucia samtidigt som vintersolståndet på norra halvklotet. Seden att högtidlighålla och kanske besvärja solens återkomst är givetvis äldre än kristendomen.

Lucia markerar tillsammans med advent inledningen av julfirandet. Traditionen att fira Lucia som den görs idag kommer från Västergötland och har sprits över landet. Firandet var vanligast på Sveriges västkust. Man firade med mat och dryck och en av gårdens kvinnor kläddes i vitt och fick bära en ljuskrans i håret. 

Seden att gå runt bland hus i grannområdet är ett arv från äldre tiders ”staffanssjungning”, som förekom både på landet och i städerna, där djäknarna gick mellan husen för att samla in pengar till den årliga hemfärden.

”Minnen ” målad  av Tony Warren (1961-).   

minnen.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser