Napoleon Bonaparte (1769-1821) föddes på den lilla franska ön Korsika som erövrats från Italien och blev på så sätt fransman fast han till börden var italienare. Han var endast 26 år när han utnämndes till general. Efter stora militära framgångar blev han Frankrikes Kejsare 1804 till 1814. Napoleon anses av många som historiens största fältherre.

1812 invaderade Napoleon med den franska armén Ryssland. Kriget slutade med ett fullständigt nederlag för den franska armén och blev början till slutet för Napoleons imperium.

Efter att ha förlorat slaget vid Waterloo 1815 abdikerade Napoleon och landsförvisades till ön St. Helena i Atlanten där han dog 1821.  ”The French Campaign ” målad  1861 av Jean-Louise Ernest Meissonier (1815 – 1891).

the-french-campaign.jpg 

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser