Storm kallas vinden när vindhastigheten är mellan 24,5 och 28,4 meter per sekund eller 10 beaufort. Vid 9 beaufort kallas vinden halv storm och vid 11 beaufort full storm.   

”The Storm” målad 1880 av Pierre-Auguste Cot (1837 – 1983). 

storm.jpg

 Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media

Annonser