Tony Warren har efter sin utställning i Borås i april 2007 fått så många porträttuppdrag att han med svårighet kan åta sig några fler uppdrag under 2008. 

Det är glädjande att fler och fler uppmärksammar Tony Warrens förmåga att utföra psykologiskt inträngande porträtt där de målade personerna levandegörs på ett nästan overkligt sätt.    

”Lars-Erik” målad 2008 av Tony Warren (1961- )

lars-erik.jpg   

Vännerna på Asgard önskar alla en bra dag.  

PS Denna artikel återfinns på http://intressant.se/intressant, samt bloggar.se konst kultur media  

Annonser